1: Identiteit van de verkoper

ZILTY dog
Julianastraat 33
2405 CG Alphen aan den Rijn
info@zlltydog.nl
KvK: 74602772

2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop https://www.ziltydog.nl/ .
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 ZILTY dog behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3: Bestelling
3.1 Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het digitaal doorsturen van de bestelling door het klikken op de button “bestellen met betalingsverplichting”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Bij elke digitale bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Een digitale bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn.

4: Persoonsgegevens
4.1 ZILTY dog® is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door ZILTY dog® vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

5: Prijzen
5.1. De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro excl. transportkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.
5.2 ZILTY dog® behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


6: Artikelen
6.1 De foto’s, afbeeldingen en kleuren van producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weer gegeven. Wij zijn niet verantwoordenlijk voor kleurafwijkingen ten gevolgde van beeldschermkwaliteit.
6.2 Informatie, mondelinge mededelingen, enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. 
6.3 ZILTY dog® is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen of typefouten op de website.
6.4 ZILTY dog® geeft geen garantie met betrekking tot de exacte juistheid van afmetingen en gewichtsopgaven. Deze zijn slechts indicatief.


7: Betalingen
7.1 Betaling gebeurt steeds vooraf via iDeal, Bancontact of per bankafschrijving.


8: Verzending
8.1 Als de betaling ontvangen is worden de bestelling in behandeling genomen. De producten welke op maat en naar persoonlijke wens worden gemaakt hebben een levertijd. De actuele levertijden vind je bij onze leveringsvoorwaarden. De genoemde levertijd begint vanaf het moment dat de betaling bij ons binnen is. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 
Producten welke op voorraad zijn worden binnen 3 werkdagen verzonden.


9: Verzendkosten 
De verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. Afhankelijk van de waarde worden de producten verstuurd middels brievenbuspost of via de Pakketdienst. Alle producten worden verstuurd met track&trace code.
-Verzending naar adres in Nederland:
via brievenbus post :    € 4,95
via Pakketdienst :    € 6,95
-Verzending naar adres in België:
via Pakketdienst : € 9,75

10: Eigendomsvoorbehoud
10.1 Het eigendom ter zake van de producten gaat al over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan ZILTY dog® zijn voor rekening van de klant.

11: Retour
11.1 Indien bestelde artikelen niet in juiste staat geleverd zijn, kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van ZILTY dog®. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. 
11.2 ZILTY dog® behoudt het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.
11.3 Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling hiermee definitief.


12: Intellectueel eigendom
De inhoud van deze site, met inbegrip van logo's, tekeningen, data, teksten, designs, beelden, enz. is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan ZILTY dog®. 

13: Garantiebepaling
13.1 Op de door ZILTY dog® producten bestaat geen garantie, echter alleen omruilgarantie wanneer het product bij levering defect is. Dit alles gezien het feit de producten aangeboden door ZILTY dog® geen fabrieksgaranties kennen en dit ook niet vereisen.
13.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, of in geval uitsluiting van aansprakelijkheid dwingendrechtelijke is uitgesloten, is ZILTY dog® niet aansprakelijkheid voor schade. 
13.3 In geval ZILTY dog® aansprakelijk is, dan is het bedrag waarvoor ZILTY dog® aansprakelijk is beperkt tot het bedrag dat door zijn aansprakelijkheids verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd, doch niet hoger dan het aankoopbedrag.
13.4 In alle gevallen is de termijn waarbinnen ZILTY dog® tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment van aflevering/afronding van de werkzaamheden door ZILTY dog®. Alleen binnen deze periode kan ZILTY dog® tot vergoeding van schade worden aangesproken.


14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© 2019 - 2024 ZILTY dog | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Op dit moment is het alleen mogelijk een bestelling te plaatsen voor de producten die op voorraad en tegen een voordelige prijs leverbaar zijn. Via onze social media houden wij je op de hoogte wanneer het weer mogelijk is een bestelling te plaatsen voor de custom made producten.